αρχικόσελίδα
προϊόντα
Σχετικόμεμm
εργοστάσιο Περιήγηση
Ποοτικόόςλεγχχς
επικοινωνήστεμαζίμας
ζητυστεένααπάσπασμα.
αρχικόσελίδα Προϊόντα

μηνανματαΔιπλίττοποθντησηςςαλοΠινκων

Είμαστε παράθυρο διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων κάνοντας το εργοστάσιο από την Ευρώπη, είναι τα 1$α μηχανήματα αγοράς μας από την Κίνα. Αλλά τα μηχανήματα διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων από την προσοχή μας κάνουν πραγματικά καταπληκτικούς. Καλή ποιότητα, υψηλή αυτοματοποίηση και επαγγελματική oversea μηχανική υπηρεσία.

—— Afaton Barthelemy

είαιτη2$αφορυμαςςααγορυσουμετημmχχνήπαραθύύύνmvcαπόταμmχχματαπρους,πάταηαντερηποιντητα。έχέχμεαποδενειιμlόόιυέςουχνέςνέςυλευυυύνύνύνοοούύόόόόeffeffόόόόόόόάνάνΛμόμςάάΕς。μηςανματαπροσοςΕυχαριστις!

—— Deepak Mehra

Το εργοστάσιό μας ήταν κύριο της τέμνουσας μηχανής γυαλιού της Ιταλίας Bottero πριν από, όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο εμείς αποφασίζει να αγοράσει τη CNC τέμνουσα μηχανή γυαλιού από τα μηχανήματα προσοχής. Η εργασία των μηχανών καθώς επίσης και Bottero, καμιά αμφιβολία αυτό είναι η έξυπνη επιλογή μας. Έχω η τέμνουσα μηχανή γυαλιού τους σε πολλούς φίλους στην επεξεργασία γυαλιού, γιατί όχι;

—— Anthony Murano

Είμαι Online Chat Now

μηνανματαΔιπλίττοποθντησηςςαλοΠινκων

(21)
ΚίναΑποδοτικόαυτόματοκάθετομέγεθος15700μηχανών διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων * 2400 * 3200mm εργοστάσιο

Αποδοτικό αυτόματο κάθετο μέγεθος 15700 μηχανών διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων * 2400 * 3200mm

Αποτελεσματική αυτόματη κάθετη διπλή υαλοστάσιο μέγεθος μηχανής 15700 * 2400 * 3200mm Εισαγωγή -Αυτόματη διάκριση της πλευράς επικάλυψης του επικαλυμμένου γυαλιού και του χαμηλού Ε γυαλιού. -Στατικό γυαλί φορτί...Διαβάστεπερισσότερα
2018-12-26 15:59:32
κίαχαμηλοςθορνβουμηνανματαΔιπλίττοοουέέέςςςυνονάΚων,μουωμίουαουργικόνουργικόςόλυυχνώνΕροχνώνΕροονώννώννώνοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Χαμηλού θορύβου μηχανήματα διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων, μονωμένο υαλουργικό CE ISO μηχανών

ΜονώνονταςγραμμήμηχανημάτωνδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνμηχανώνγυαλιούμονωμένημηχανήυαλουργικήΕισαγωγήημονώνονταςμηχανήγυαλιού,διπλήβερνικωμένημηχανήπαραθύρων,μονωμένημηχανήπαραγωγήςγυαλι...Διαβάστεπερισσότερα
2018-12-26 16:00:19
κίναμmχανματαδιπλίτοποθντησηςςαλοπινκωνγνυυυινάνάωσηςμlονωσηςμLοοςνέεχχοόννςέήςίυοοοοήςίυυοςοοίίυοΕτοοίίυςΕροοίίυςΕροοοίυυΕροοοοίυςΕρυοοίίίςΕροοοοίίςςΕρυίοίίςςεοοοοίοοςςεοοοοίυςςουοοίίυνάςοοοοίίίίίοοίίίίίίίοίοίίίίίίίίίίίίίυοοίίίίίυυοοοίίυυυοοοίίυυυτ

μηνανματαΔιπλίττοποθντησηςςαλοΠινκωνγυαλιού παραθύρων μόνωσης με τον έλεγχο οθόνης αφής αυτοματοποίησης

ΜηχανήεπεξεργασίαςδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνγυαλιούπαραθύρωνμόνωσηςμετονέλεγχοοθόνηςαυτοματοποίησηςκαιαφήςΕισαγωγή1,μηχανήεπεξεργασίαςδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνυιοθετείτηνπιόπροηγμέ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:01:02
κίαφημισμέηΚατακίρνουποςποςυυνώνΕινώννννξξξξξόόόόόόόήςέέήςςυυέένάΚωννυουννάνάήήοουαλιοςΚαιτημmύνήνήύπουεργοστάύύιο

Φημισμένη κατακόρυφος που μονώνει τον εξοπλισμό διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων με το πλυντήριο γυαλιού και τη μηχανή Τύπου

Φημισμένη κατακόρυφος που μονώνει τα μηχανήματα διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων με το πλυντήριο γυαλιού και τη μηχανή Τύπου Εισαγωγή 1, μονώνοντας μηχανήματα διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων είναι η τυποποιημένη μ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:01:02
κίναμονωμίαμmχχματαΔιπλίτοποθντησηςςαλοπινκηςγυυυιΚωννυυξξτύύόόύύύιπόρόήςύιυοοριπλίγυυυΛίΕργοστάσιο

μονωμίαμmχχματαδιπλάτοποθέέέέέέέυυνάνάΚωννυαλιοςμετοςΕξωτερικюόύποεπιτροπικόγιατοτριπλίγυυυρρρόυαλί

μονωμίαμmχχματαδιπλάτοποθέέέέέέέυυνάνάΚωννυαλιοςμετοςΕξωτερικюόύποεπιτροπικόγιατοτριπλίγυυυρρρόυαλίΕισαγωγή Μηχανήματα διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων που συναντούν την εκτεταμένη παραγωγή υψηλής ταχ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:01:02
Κίνα Προσαρμοσμένη μονώνοντας υαλουργική μηχανή, υψηλή αποδοτικότητα μηχανημάτων βιομηχανίας γυαλιού εργοστάσιο

προσαρμοσμένημουνταςςαλουργικόμηνας,υψηλυαοδοτικότηταμmχανημάτωνανίανοοονίνίοςυαλιος

Προσαρμοσμένα μηχανήματα διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων με την υψηλή αποδοτικότητα για την πώληση Εισαγωγή Τα μηχανήματα διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων προσοχής είναι η τυποποιημένη μηχανή για την παραγωγή διπλ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:01:02
Κίνα Αυτόματα μηχανήματα διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων για τον υαλουργικό εσωτερικό τύπο Τύπου επιτροπής εργοστάσιο

αντέματαμηςανταΔιπλίττοοουυέένάνάςνυιοννάυυλιυιινυυυυυιόόύύύύύπουΕπιτροπό

ΔιπλήτοποθέτησηυαλοπινάκωντηςΚίναςπουκατασκευάζειταμηχανήματαμετονεσωτερικόΤύποεπιτροπήςγιατηνυαλουργίαμόνωσηςΕισαγωγήΗδιπλήτοποθέτησηυαλοπινάκωνπουκατασκευάζειτημηχανήυιοθετείτηνπι...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:01:02
κίαΕξωτερικςεπιτροπόμηνανγυαλιμmύύπουδιπλυ,μηνανματαπαραγωγήςυαλιοντουως,Fasadeεργοστένιο

είωτερικςεπιτροπόμηναςγγαλιμοντέπουΔιπλυ,μηνανματανίαραγωγήςυαλιοντουων法案

Διπλή μηχανή γυαλιού Inductry Qulified έξω από τον Τύπο επιτροπής για την υαλουργική μηχανή τοίχων Fasade Εισαγωγή 1, διπλή μηχανή γυαλιού υιοθετεί την πιό προηγμένες τεχνολογία και την τέχνη κατασκευής διπλής ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:01:02
Κίνα Ευθύγραμμο αέριο που γεμίζει τη μηχανή γυαλιού διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων, παράθυρο επίπεδου γυαλιού που κατασκευάζει τη μηχανή εργοστάσιο

Ευθύγραμμο αέριο που γεμίζει τη μηχανή γυαλιού διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων, παράθυρο επίπεδου γυαλιού που κατασκευάζει τη μηχανή

ΕυθύγραμμοαέριοπουγεμίζειτημηχανήγυαλιούδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνμετοσχέδιοπελατώνγιατηνπαραγωγήπαραθύρωνεπίπεδουγυαλιούΕισαγωγήΗμηχανήγυαλιούδιπλήςτοποθέτησηςυαλοπινάκωνείναιητυ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:01:02
Κίνα Μηχανήματα διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων μεγάλων κλιμάκων για το σχέδιο Lisec γυαλιού τοίχων κουρτινών εργοστάσιο

μηνανματαδιπλίντοποθντησηναλοπινκωνμεγνλωνκλιμmάκωννιατοσόνιοσιατοσόγοσιανίαιουτουωνκουρτις

Γραμμή παραγωγής διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων μεγάλων κλιμάκων με το σχέδιο Lisec για το γυαλί τοίχων κουρτινών Εισαγωγή Η γραμμή παραγωγής διπλής τοποθέτησης υαλοπινάκων προσοχής είναι η τυποποιημένη μηχανή ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:01:02
Page 1 of 3|< 1 2 3 > |
Baidu
map