αρχικόσελίδα.
Προντα.
Σχετικόμεμm
εργοστέσιοπερινγηση
Ποοτικόόςλεγχχς
επικοινωνήστεμαζίμας
ζητυστεένααπάσπασμα.
αρχικόσελίδα Προντα.

αλίθουταςμηςαναλιμος

ΕίμαστεπαρχθυροδιπλίντοποθντηηςςυυλοένάΚωννΚάνάνννςτοοοάνάννάοοόότνΕυυπη,είαιτα1$αμmχχματααγορνμαναγτηςμαναπότηςμαςςότηςννα。αλάταμmχαςταΔιπλάτοοοέέέέέέέέυέυυοονάνάνάνχήόςάννάυννάχήχήχήςάνπραγματικόκόματικάκος。καλίποότητα,υψηλάαντοματοπουησηκαιεπαγελματικόςHieldeaμηςανικήήπηρεσίαί。

- AFATON Barthelemy.

είαιτη2$αφορυμαςςααγορυσουμετημmχχνήπαραθύύύνmvcαπόταμmχχματαπρους,πάταηαντερηποιντητα。έχέχμεαποδενειιμlόόιυέςουχνέςνέςυλευυυύνύνύνοοούύόόόόeffeffόόόόόόόάνάνΛμόμςάάΕς。μηςανματαπροσοςΕυχαριστις!

- Deepak Mehra.

Το εργοστάσιό μας ήταν κύριο της τέμνουσας μηχανής γυαλιού της Ιταλίας Bottero πριν από, όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο εμείς αποφασίζει να αγοράσει τη CNC τέμνουσα μηχανή γυαλιού από τα μηχανήματα προσοχής.ηεργασίατωνμmχανκαθνεπάσηνκαιbottero,καμιςαμsβολίααντένεναιηέξυέξυέξυΕςίναιοέξυόήςίνίνίνοοέξυήήήίνίνίοοέξυήήή。έχωητέμίουσαμηναςγυαλιοντουσεπολλοςΦίλοςστηςΕπενεργασίαγίαλιος,γιατέςόχόχ

- 安东尼穆拉诺

είμαι在线聊天现在

αλίθουταςμηςαναλιμος

(17)
κόαλειαντικόγυυυχίζίζνςςςυχχνήυαλιμίνωναντέματηγιατησκληρήΕπενεργασίαακοςώνώνυίίίξώνυαλιοςεργοστέσιμο

λειαντικόγυυίζίζννςμηνανγυαλιοςύωνώναντόματηγιατησκηρήΕπενεργασίαακρώνΕπίπεδουγυαλιος

Στιλβωτής ακρών γυαλιού ζωνών Abresive για τη σκληρή επεξεργασία ακρών επίπεδου γυαλιού Περιγραφή προϊόντων 1. Δύο λειαντικές ζώνες χρησιμοποιούνται για να αλέσουν τις άκρες ανωτέρω και κατωτέρω.2.ημmχχνήυ.Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:01
κόαακονοντανμmνήύνήυαλιος45βαλιμlγρμmιικόμsτηλειικόικόμηλειικόικόμννΔαδιαμαντις9στλοςεργοστέσιμο

ακονουτανμmνήχνήυαλιος45βαθμουγραμmμμήμsτηλειαντικόραειαδιαμαντις9συλος

Αλέθοντας μηχανή ακρών γυαλιού 45 βαθμού με την καθορισμένη Abresive ρόδα 9 για το μεγάλο τρόχισμα γυαλιού Περιγραφή προϊόντων Η γραμμική γυαλίζοντας μηχανή ακρών γυαλιού είναι εξοπλισμένη με τους διαφορετικούς ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:01
κίναβιμmχχικάμlλοςγυαλιμος,γίαλν/γίαλυμηνας380V/ 50Hz斜角ΠαραθύύύνΕργοστυσιο

βιομηςανικόμολουγυαλιος,γίαλν/γίαλάμηνας380V / 50Hz斜角παραθύύύν

Βιομηχανική αλέθοντας μηχανή ακρών γυαλιού για το στιλβωτή επεξεργασίας γυαλιού παραθύρων Περιγραφή προϊόντων Αυτή η μηχανή είναι κατάλληλη για τη λείανση ακρών και γωνιών του γυαλιού πιάτων του διαφορετικών με...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:01
κάανηλνταντηταγύρωαπάττηςαλίανννςςμηςανακόγυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυεςέςέςέςζώνζών3kwεργοστάσιο

υψηλάταντηταγύύύότηςαλίαςνμmχχνήνκώνώνυυλνήμsΔύύλεςννέςέςέςς3kw

Στρογγυλή γυαλίζοντας μηχανή ακρών γυαλιού για την επεξεργασία ακρών γυαλιού Περιγραφή προϊόντων 1. Δύο λειαντικές ζώνες χρησιμοποιούνται για να αλέσουν τις άκρες ανωτέρω και κατωτέρω.2.ημmχχνήυυτησετη......Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:01
κόατεσσόρείουδείτερείουσαcNCαλάνουτανμηναναλιμοναλιμουχναλιμουσυρράπτειτημmχχνή0.5〜2mmπλάτοςεργοστέσιμο

τεσσώρωςδεντερείουσαcNCαλίαντανμmνήνήυαλιος,γίαλιπουσόρράπτειτημης00.5〜2mmπλάτος

CNC τέσσερα δευτερεύουσα αλέθοντας μηχανή ακρών γυαλιού για την αυτόματη συρραφή γυαλιού Χαρακτηριστικά: Έλεγχος PLC, εύκολη λειτουργία Ανακυκλώστε το υδάτινο σύστημα Αυτόματος προσδιορισμός μεγέθους γυαλιού Αυ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:01
κίνααντέματηγραμmyκέαλίαντανμηςαναλιμlύγιχυυνλύύιώνυεύήστυλβωση19.45kwγυαλιμούΕργοστάσιο

αυυματηγραμmιννςςέχνννςμmχχνήνήνήΓυαλιοςγιατηλεπτόστόλβωση19.45kwγυαλιος

Αυτόματη γραμμική αλέθοντας μηχανή ακρών γυαλιού για τη λεπτή στίλβωση γυαλιού Περιγραφή προϊόντων Η γραμμική αλέθοντας μηχανή ακρών γυαλιού είναι εξοπλισμένη με τους διαφορετικούς τροχούς άλεσης, στοχευμένος σ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:01
κόαμmίζννςυίζχίζνζωνώνΓυυυιζωνώννώνμος,υψηλυεπόδοσημηνανγίαλιμουλείγίυυλΕύλίίίσηεργοστέσιμο

μικρχγυαλίντανμηναςνήζνώννώνυαλιοςύωνώννώνμος,υψηλάεπόδοσμηνανγυαλιουλείαναλιμουλείανυυλ

Μικρή αλέθοντας μηχανή ακρών γυαλιού ζωνών άμμου για το γυαλί γύρω από τη στίλβωση Περιγραφή προϊόντων Γυαλιού ακρών γυαλίζοντας μηχανή ακρών ζωνών αλέθοντας μηχανών η λειαντική χρησιμοποιείται για να πραγματοπ...Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:03:01
第2页,共2页| < 1 2 > |
Baidu
map